جزئیات مقاله

مشاهده متن مقاله و مشارکت در نظر سنجی

شرکت صافی سازان صفا واحد نمونه صنعتی استان

شرکت صافی سازان صفا تولید کننده صفحات و دستگاه فیلترپرس به عنوان واحد نمونه صنعتی استان شناخته شد.

نظرات

نظر شما