جزئیات مقاله

مشاهده متن مقاله و مشارکت در نظر سنجی

فیلترپرس جک بلند مجهز به سیستم ویبره

دستگاه های فیلترپرس جک بلند مجهز به سیستم ویبره

این فیلترپرس در گروه دستگاه های صنعتی قراردارد و مجهز به سیستم ویبره می باشد.

فشاردهنده این دستگاه فیلترپرس بصورت هیدرولیک برقی بوده و پایه های آن به شکل ثابت می باشد و پس از باز شدن کامل صفحات فیلترپرس سیستم ویبره دستگاه فیلترپرس شروع به کار کردن می کند تا کیک های روی صفحات کاملا ریخته شوند

.اگر کیکی باقی مانده باشد در مرحله لرزش کاملا پاک میشود

نظرات

نظر شما