جزئیات مقاله

مشاهده متن مقاله و مشارکت در نظر سنجی

فیلتر پرس قاب و صفحه ای

فیلتر پرس قاب و صفحه بنیادی ترین نوع فیلترپرس است که امکان دارد به عنوان "فیلتر پرس ممبران" شناخته شود. این نوع فیلتر پرس از قاب و صفحه های متناوب تشکیل شده که از تکیه گاه های جفتی ریل مانند تشکیل شده که پارچه فیلتر بین هر جفت  قاب و صفحه قرار داده شده است.

صفحات از پارچه فیلتر تحت فشار پشتیبانی می کنند که دارای شکافهای باریکی هستند تا فیلتر بتواند از طریق پارچه به درون صفحه جریان یابد و سپس از سیستم جمع آوری خارج شود.

قاب ها محفظه ای را بین پارچه و صفحاتی که مخلوط در آن پمپ می شود و کیک فیلتر تجمع می یابد ، فراهم می کنند.

صفحه فشار دهنده با نیروی کافی فشرده می شود تا بین هر صفحه و قاب مهر و موم شده تا با مخلوط مایع فراهم شود ، در بعضی موارد پارچه توسط اورینگ آبندی میشود تا مایع از درز و شیارهای آن خارج نشود

همانطور که دوغاب از مابین پارچه ها پمپ می شود ، کیک تجمع یافته و ضخیم تر می شود. مقاومت فیلتر نیز افزایش می یابد و وقتی دیفرانسیل فشار به جایی برسد که صفحات به اندازه کافی پر شوند گرفته شوند ، روند متوقف می شود.

برای برداشتن کیک فیلتر و پاک کردن صفحه هات ، دسته صفحات و قابها از هم جدا شده و کیک ازخارج میشود یا از پارچه ها جدا میشوند تا در یک سینی زیرین جمع شود. پارچه های فیلتر با استفاده از مایع شستشو تمیز می شوند و صفحه فشار دهنده دوباره فشرده می شود تا چرخه بعدی شروع شود.

نمونه اولیه این نوع  فیلتر پرس توسط شرکت ALG Dehne (1906-1832) در هاله آلمان ساخته شده و در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 برای استخراج قند از چغندر قند و نیشکر و خشک کردن دوغاب سنگ معدن استفاده میشد . نقطه ضعف بزرگ این نوع فیلتر پرس میزان زیاد نیروی مورد نیاز برای استفاده بود .

نظرات

نظر شما