جزئیات مقاله

مشاهده متن مقاله و مشارکت در نظر سنجی

واحد آموزش شرکت صافی سازان صفا

شرکت صافی سازان صفا با داشتن بیش از یک دهه تجربه و نیروهای متخصص درون و برون شرکتی مسائل مربوط به فیلتراسیون و فیلتر پرس رابصورت علمی و آکادمیک به مشتریان آموزش می دهد.

نیروهای آموزش دهنده

 نیروهای شرکت صافی سازان صفا مسلط به امور فیلتراسیون بوده و با پشتوانه تحصیلات و مدارک آکادمیک ونتیجه تحقیقات واحد آزمایشگاه ،شرایط ونحوه فیلتراسیون را بصورت حضوری و یا آموزش از راه دور ارائه می دهند ونیاز تجربی ، علمی ، عملی مشتریان را برطرف می سازند.

نظرات

نظر شما