جزئیات مقاله

مشاهده متن مقاله و مشارکت در نظر سنجی

آزمایشگاه فیلترپرس شرکت صافی سازان صفا

صنایع فیلتراسیون صافی سازان صفا با دارا بودن واحد آزمایشگاهیِ مجهز به دستگاه ها و لوازم استخراج مشخصات و خصوصیات مواد مورد فیلتراسیون و همچنین کارشناسان متخصص در امر شیمی و فیلتراسیون مواد  ، توان استخراج خصوصیاتی چون :

  1. نوع فیلترپرس

  2. نوع پارچه فیلترپرس

  3. حجم فیلتر

  4. سطح فیلتر

  5. فشار فیلتراسیون

  6. میزان رطوبت کیک

  7. میزان خشکی کیک

  8. نوع و مقدار مواد افزودنی کمک فیلتر و ...

را دارد .

آزمایشگاه شرکت صافی سازان صفا

 

 

 

 

نظرات

نظر شما