جزئیات مقاله

مشاهده متن مقاله و مشارکت در نظر سنجی

طرز کار با فیلترپرس

طرز کار با فیلترپرس

فیلترپرس بر اساس عبور دادن محلول کثیف و یا محلول حاوی ذرات جامد از یک غشای پارچه ای با جنس و اندازه سوراخ های متفاوت و قابل انتخاب عمل می کند و فرمت وشکل کلی سیکل تصفیه فیلترپرس بصورت شماتیک در شکل نمایش ذیل مشاهده می شود. که محلول حاوی ذرات جامد از صافی درشت عبور می کند و ذرات بزرگ که به مسیر پمپ و لوله کشی و شیر آلات آسیب می رساند گرفته می شود. سپس در مخزن شماره 1 انبار می شود و توسط پمپ شماره 2 به مقدار لازم به داخل مخزن ته نشین 3 منتقل شده و همزمان در جریان انتقال مواد پلیمری ته نشین کننده توسط یونیت شماره 4 به مقدار لازم  به محلول اضافه می شود تاسرعت ته نشینی ذرات جامد تسریع شود.گل ته نشین شده توسط شیر کنترل کننده با عملکرد و کنترل اتومات به داخل مخزن همگن کننده و ذخیره (6) منتقل می شود.

محلول بعد از همگن شدن با میکسر شماره 6  از طریق پمپ تک و یا دوسرعته( 7)  داخل فیلترپرس (8) هدایت و پمپاژ میشود.

در داخل فیلترپرس بر اثر فشار محلول حاصل از پمپ ورودی 7 قسمت مایع از غشاء پارچه ای عبور کرده و جامد بر روی غشاء باقی می ماند و تشکیل کیک می نماید پس از طی زمان آبگیری ضخامت کیک حاصل فضای بین دو صفحه را پر می نماید و در ادامه با باز شدن جک صفحات بصورت دستی و یا اتومات کیک از دستگاه خارج می شود. و آب تمیز (محصول نهایی) در مخزن شماره 10 جمع آوری می شود تا دوباره به خط تولید کارخانه انتقال یابد.

نظرات

نظر شما